Privacy Verklaring Omroep Bersama

Omroep Bersama verwerkt persoonsgegevens. Dat doen wij omdat het voor het goed functioneren van onze diensten soms nodig is om persoonsgegevens te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Wij zorgen ervoor dat deze persoonsgegevens zorgvuldig en in lijn met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Omroep Bersama is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.omroepbersama.nl, de ledenadministratie en andere diensten die Omroep Bersama biedt.

In deze privacyverklaring wordt beschreven of, hoe en waarom Omroep Bersama uw persoonsgegevens verwerkt. Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld in geval van wijziging van onze diensten. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.omroepbersama.nl.

Persoonsgegevens

In het kader van het lidmaatschap van de vereniging Omroep Bersama verwerken wij uw contact- en betalingsgegevens (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en een evt. klantnummer). Dit doen wij ter uitvoering van het lidmaatschap van Omroep Bersama en omdat wij op grond van de Mediawet moeten aantonen hoeveel leden boven 16 jaar lid zijn van Omroep Bersama. De ledenadministratie hebben wij uitbesteed aan een derde partij met wie wij een verwerkersovereenkomst sluiten.

Als u vragen, tips of klachten heeft en daarom contact met ons opneemt verwerken wij uw persoonsgegevens om hierop te kunnen reageren.

Als u deelneemt aan een actie in één van onze programma’s of zich bijvoorbeeld wil opgeven voor een nieuwsbrief, vraagt Omroep Bersama alsdan apart toestemming om uw persoonsgegevens voor de uitvoering van die specifieke dienst te gebruiken.

Omroep Bersama verzamelt ook persoonsgegevens via bezoek aan de website van Omroep Bersama. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u een van onze online diensten bezoekt. Voor zover Omroep Bersama  met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van deze privacyverklaring. Bij het (eerste) bezoek aan onze website kunt u zelf uw voorkeuren aanpassen. Voor meer informatie over cookies, waaronder ook de bewaartermijnen, verwijzen wij u naar de cookie pagina van Omroep Bersama en NPO.

Termijn

Omroep Bersama bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt.

Zo zal Omroep Bersama bijvoorbeeld bij uitschrijving als lid uw persoonsgegevens binnen twee jaar of na indiening van een verzoek daartoe verwijderen. Dit behoudens eventuele wettelijke verplichtingen en hieruit voortvloeiende bewaartermijnen.

Persoonsgegevens die zijn verkregen omdat u contact met ons heeft gezocht voor vragen, tips of klachten verwijderen wij meteen nadat de betreffende kwestie is afgehandeld. De bewaartermijn van persoonsgegevens die worden verkregen bij een actie of nieuwsbrief, wordt vermeld bij het verkrijgen van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van die betreffende actie.

Beveiliging

Medewerkers van Omroep Bersama hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Wij maken gebruik van beveiligde netwerkverbindingen. Dat wil zeggen dat de verbinding tussen u en ons beveiligd is. Gegevens die tussen uw en onze systemen verstuurd worden, blijven vertrouwelijk.

Omroep Bersama maakt afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken en leggen deze vast in een verwerkersovereenkomst met deze externe partij.

Wat kan u van ons vragen?

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn uw rechten opgenomen. De tekst van de AVG en verdere informatie daarover kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. U heeft onder meer de volgende rechten:

• recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG)
• recht van inzage (artikel 15 AVG ) o recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
• recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG)
• recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
• recht van bezwaar (artikel 21 AVG)

Als u vragen of klachten heeft of één van bovenstaande rechten wil uitoefenen kunt u contact met ons opnemen via: info@omroepbersama.nl of 0652538055.

Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens op een onjuiste manier verwerken of niet goed reageren op een klacht/vraag in dat verband, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.